آزمون های میکروبی مواد غذایی Microbiologyدانشگاه تهران
64,000 ریال

Book Name: آزمون های میکروبی مواد غذایی About : Microbiology Publisher: دانشگاه تهران  ..

Textbook Of Diagnostic Microbiology Laboratory MedicineElsevier
25,460,000 ریال 16,549,000 ریال

Book Name: Textbook Of Diagnostic Microbiology About : Laboratory Medicine Publisher: Elsevier ..

درسنامه جامع علوم پایه پزشکی حیان- میکروب شناسی Basic Scienceحیان
19,000 ریال

Book Name: درسنامه جامع علوم پایه پزشکی حیان- میکروب شناسی About : Basic Science Publisher: حیان &n..

میکروبیولوژی پره اسکات 2008 Basic Scienceخانه زیست شناسی
120,000 ریال

Book Name: میکروبیولوژی پره اسکات 2008 About : Basic Science Publisher: خانه زیست شناسی  ..

دستور کار آزمایشگاه میکروب شناسی Laboratory Medicineجعفری
89,500 ریال

Book Name: دستور کار آزمایشگاه میکروب شناسی About : Laboratory Medicine Publisher: جعفری  ..

Paniker’s Textbook of Medical Parasitology MicrobiologyJaypee
3,040,000 ریال 2,584,000 ریال

Book Name: Paniker’s Textbook of Medical Parasitology About : Microbiology Publisher: Jaypee  ..

Microbiología Basic ScienceLWW
13,110,000 ریال 5,244,000 ریال

Book Name: Microbiología About : Basic Science Publisher: LWW  ..

مقدمه ای بر میکروب شناسی جلد دوم Basic Scienceدانشگاه لرستان
120,000 ریال

Book Name: مقدمه ای بر میکروب شناسی جلد دوم About : Basic Science Publisher: دانشگاه لرستان  ..

Koneman's Color Atlas and Textbook of Diagnostic Microbiology International Edition Laboratory MedicineLWW
21,850,000 ریال 9,975,000 ریال

Book Name: Koneman's Color Atlas and Textbook of Diagnostic Microbiology International Edition About..

Medical Microbiology, MURRAY Basic ScienceElsevier
16,150,000 ریال 12,112,500 ریال

Book Name: Medical Microbiology, MURRAY About : Basic Science Publisher: Elsevier  ..

مجموعه زیست شناسی میکروبیولوژی Basic Scienceخانه زیست شناسی
70,000 ریال

Book Name: مجموعه زیست شناسی میکروبیولوژی About : Basic Science Publisher: خانه زیست شناسی  ..

Bailey & Scott's Diagnostic Microbiology Laboratory MedicineElsevier
25,460,000 ریال 20,368,000 ریال

Book Name: Bailey & Scott's Diagnostic Microbiology About : Laboratory Medicine Publisher: Elsevier ..

Viruses: Biology, Applications, and Control MicrobiologyGarland Science
49,210,000 ریال 41,828,500 ریال

Book Name: Viruses: Biology, Applications, and Control About : Microbiology Publisher: Garland Scien..

میکروب شناسی پزشکی جاوتز Basic Scienceآییژ
220,000 ریال

Book Name: میکروب شناسی پزشکی جاوتز About : Basic Science Publisher: آییژ  ..

Medical Microbiology Made Easy MicrobiologyJaypee
7,600,000 ریال 6,460,000 ریال

Book Name: Medical Microbiology Made Easy About : Microbiology Publisher: Jaypee  ..

Hematology Imonology And Infectiou Disease:Neonatology Questi HematologyElsevier
19,000,000 ریال 11,400,000 ریال

Book Name: Hematology Imonology And Infectiou Disease:Neonatology Questi About : Hematology Publishe..

Review of Microbiology and Immunology ImmunologyJaypee
4,750,000 ریال 3,562,500 ریال

Book Name: Review of Microbiology and Immunology About : Immunology Publisher: Jaypee  ..

Showing 1 to 18 of 148 (9 Pages)
Microbiology