هماتولوژی آزمایشگاهی Laboratory Medicineامیدقم
45,000 ریال

Book Name: هماتولوژی آزمایشگاهی About : Laboratory Medicine Publisher: امیدقم  ..

Tietz Textbook of Clinical Chemistry and Molecular Diagnostics Laboratory MedicineElsevier
58,900,000 ریال 38,285,000 ریال

Book Name: Tietz Textbook of Clinical Chemistry and Molecular Diagnostics About : Laboratory Medicin..

کاملترین مرجع تست های تشخیصی و آزمایشگاهی Laboratory Medicineجعفری
168,000 ریال

Book Name: کاملترین مرجع تست های تشخیصی و آزمایشگاهی About : Laboratory Medicine Publisher: جعفری &..

Textbook Of Diagnostic Microbiology Laboratory MedicineElsevier
25,460,000 ریال 16,549,000 ریال

Book Name: Textbook Of Diagnostic Microbiology About : Laboratory Medicine Publisher: Elsevier ..

تست های تشخیصی وآزمایشگاهی برونر و سودارث Laboratory Medicineبشری
179,000 ریال

Book Name: تست های تشخیصی وآزمایشگاهی برونر و سودارث About : Laboratory Medicine Publisher: بشری &n..

ترجمه کامل درسنامه بانک خون و طب انتقال خون Hematologyکتاب میر
148,000 ریال

Book Name: ترجمه کامل درسنامه بانک خون و طب انتقال خون About : Hematology Publisher: کتاب میر  ..

دستور کار آزمایشگاه میکروب شناسی Laboratory Medicineجعفری
89,500 ریال

Book Name: دستور کار آزمایشگاه میکروب شناسی About : Laboratory Medicine Publisher: جعفری  ..

Koneman's Color Atlas and Textbook of Diagnostic Microbiology International Edition Laboratory MedicineLWW
21,850,000 ریال 9,975,000 ریال

Book Name: Koneman's Color Atlas and Textbook of Diagnostic Microbiology International Edition About..

ضروریات خون شناسی Hematologyنشر اشراقیه
225,000 ریال

Book Name: ضروریات خون شناسی About : Hematology Publisher: نشر اشراقیه  ..

Pas بیوشیمی بالینی Biochemistryکتاب میر
68,000 ریال

Book Name: Pas بیوشیمی بالینی About : Biochemistry Publisher: کتاب میر  ..

مجموعه کتاب های علوم آزمایشگاهی بیوشیمی بالینی تئوری2 Biochemistryآییژ
140,000 ریال

Book Name: مجموعه کتاب های علوم آزمایشگاهی بیوشیمی بالینی تئوری2 About : Biochemistry Publisher: آیی..

Bailey & Scott's Diagnostic Microbiology Laboratory MedicineElsevier
25,460,000 ریال 20,368,000 ریال

Book Name: Bailey & Scott's Diagnostic Microbiology About : Laboratory Medicine Publisher: Elsevier ..

آزمونهای موضوعی کنکور علوم آزمایشگاهی،ایمنی شناسی Hematologyارجمند
49,000 ریال

Book Name: آزمونهای موضوعی کنکور علوم آزمایشگاهی،ایمنی شناسی About : Hematology Publisher: ارجمند &..

Henry's Clinical Diagnosis and Management by Laboratory Methods Laboratory MedicineElsevier
37,050,000 ریال 29,640,000 ریال

Book Name: Henry's Clinical Diagnosis and Management by Laboratory Methods About : Laboratory Medici..

Basic Skills in Interpreting Laboratory Data Laboratory MedicineASHP
15,200,000 ریال 12,160,000 ریال

Book Name: Basic Skills in Interpreting Laboratory Data About : Laboratory Medicine Publisher: ASHP ..

Fields Virology Laboratory MedicineLWW
89,300,000 ریال 53,580,000 ریال

Book Name: Fields Virology About : Laboratory Medicine Publisher: LWW  ..

Antibiotics in Laboratory Medicine Internal MedicineLWW
46,930,000 ریال 32,851,000 ریال

Book Name: Antibiotics in Laboratory Medicine About : Internal Medicine Publisher: LWW  ..