• یادگیری بر اساس حل مسئله و مهارت های تفکر انتقادی در آموزش پرستاری

یادگیری بر اساس حل مسئله و مهارت های تفکر انتقادی در آموزش پرستاری

  • - Author : بهمن پور
  • - Publisher: آییژ
  • - Stock: 2-3 Days
  • - Product Code: کتاب
  • - Edition : 1
  • - Total Pages : 107
  • - Year : 1389
  • - ISBN13 : 9789649701899
  • - Cover : شوميز
  • - First Subject : کتاب پزشکی
Qty

Reviews (0)

Write a review

Please login or register to review